Trammelant

Trammelant is een project waarbij medewerkers van De Lijn en jongeren van het secundair onderwijs als één groep aan de slag gaan. Samen leren ze om respectvol om te gaan met het openbaar vervoer en met elkaar.

Bovendien is er in deze sessie aandacht voor: bushalte, voorrangsregels, evacuatie, tarieven…  Dit wordt zowel in theorie als in praktijk behandeld.

Trammelant kadert binnen onze werking van Slimme Mobiele Scholen en het veiligheidsbeleid van De Lijn. Met dit project willen we de communicatie tussen de jonge reizigers en personeelsleden van De Lijn verbeteren: zo wordt het openbaar vervoer veiliger en aangenamer voor iedereen.

Reacties zijn gesloten.