Info-avond “Verder studeren”

“Begin ik volgend jaar aan een professioneel gerichte bachelor of een academisch
gerichte bachelor?”
“Wat zijn de mogelijkheden na een bacheloropleiding?”
“Hoeveel studiepunten moet ik behalen om dat bepaalde diploma te behalen?”

Dit zijn maar enkele vragen waarmee uw zoon of dochter geconfronteerd zal
worden dit schooljaar. In samenwerking met het CLB wil het Sint-Jorisinstituut
haar leerlingen uit het laatste jaar begeleiden in hun zoektocht naar de meest
geschikte studierichting.
We vinden het ook onze taak om u als ouder goed te informeren. Daarom
organiseren we op donderdag 5 februari 2015 om 19.30 u. een infoavond.
Deze avond gaat door in het Ontmoetingscentrum “De Brouwerij” aan het
gemeentehuis te Kruibeke. Op deze avond komen o.a. aan bod: het CLB,
gastsprekers uit het hoger onderwijs en oud-leerlingen die nu een hogere
opleiding volgen. Daarom zouden we willen vragen om een voorlopige
studiekeuze in te vullen zodat we onze oud-leerlingen kunnen contacteren voor
deze avond. Er zal ook kans zijn tot het stellen van vragen, zowel in groep als
individueel.
Wij hopen dat u zo een beter zicht krijgt op de mogelijkheden die er zijn en
wensen u samen met uw zoon of dochter nog een boeiende zoektocht toe.

Met vriendelijke groeten
De leerkrachten van het zesde en zevende jaar

Reacties zijn gesloten.