GOK

Gelijke onderwijskansen

 “We kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken. We kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren.”

Onze school werkt rond Gelijke OnderwijsKansen (= GOK). De werking rond deze gelijke onderwijskansen dient om extra aandacht te besteden aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, met de bedoeling hen maximale kansen te bieden om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen.

De GOK-uren werden verdeeld over verschillende leerkrachten die samen het GOK-team vormen.

Na de beginsituatieanalyse zijn we tot vier thema’s gekomen waaraan we gaan werken:

  • 1ste graad:
    • Taalvaardigheidsonderwijs
    • Socio-emotionele ontwikkeling
  • 2de-3de graad:
    • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
    • Oriëntatie bij instroom en uitstroom

Voor elk van deze thema’s zijn er een aantal doelstellingen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau geformuleerd. Om deze doelstellingen te bereiken, worden er meerdere acties uitgewerkt.

Reacties zijn gesloten.