Croes Control

Op 10 mei namen de leerlingen van het zesde jaar deel aan het project Croes Control. Het project confronteert de leerlingen met een aantal risicofactoren waaraan zij als passagier van personenauto’s blootgesteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om snelheid, onervarenheid en de neveneffecten van nachtelijk verkeer, zoals rijden onder invloed en vermoeidheid.

Reacties zijn gesloten.