Info & inschrijvingen

2017-2018

 

Infoavond: dinsdag 21 februari 2017:  19.30 u.

6 maart – 17 maart 2017: voorrangsperiode inschrijvingen voor broers en zussen:  9-12 u. en 13-16 u.

Infonamiddag: zaterdag 18 maart 2017:  14-17 u. (start van de inschrijvingen)

20 maart – 30 juni 2017: inschrijvingen:  9-12 u. en 13-16 u.

Opendeurdag: zondag 7 mei 2017:  10-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Zomervakantie: inschrijvingen

1 juli 2017:  9.30-12 u.

3-7 juli 2017:  9-12 u. en 13-16 u.

16-18 augustus 2017:  9-12 u. en 13-16 u.

21-25 augustus 2017:  9-12 u. en 13-16 u.

28-31 augustus 2017:  9-12 u. en 13-16 u.

 

Algemene richtlijnen

Minderjarigen kunnen enkel ingeschreven worden indien ze vergezeld zijn van een ouder of voogd.

De identiteitskaart of Kids-ID van de leerling meebrengen.

Leerlingen die inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad brengen ook het getuigschrift van het basisonderwijs, het eindrapport van vorig schooljaar en een eventuele zorgfiche (Basofiche) mee.

Leerlingen die inschrijven voor andere jaren worden verzocht het eindrapport van vorig schooljaar (puntenblad en attesten) mee te brengen.

Het is aan te raden tijdig in te schrijven. Reeds verscheidene jaren voeren we een leerlingenstop in wanneer sommige klassen overbevolkt raken.

De maximumcapaciteit staat op 160 lln. (1A) en 20 lln. (1B)

Reageren is niet mogelijk