Info & inschrijvingen

2019 – 2020

De inschrijving in onze school gebeurt in twee fasen. Eerst moet je de leerling officieel komen inschrijven op onze school. Daarna kom je met het getuigschrift of attest van de basisschool om de praktische zaken te regelen.

dinsdag 19 februari: om 19.30 u.: Infoavond “Van Basis naar Secundair”
INSCHRIJVEN:
  Kom naar de school om in te schrijven. Breng de identiteitskaart of Kids-ID mee.
1 – 15 maart: 9 – 12 u. en 13 – 16 u.: voorrangsperiode voor de inschrijving van broers en zussen op onze school.
zaterdag 16 maart: 14 – 17 u.:  Infonamiddag + start van de inschrijvingen
18 maart – 28 juni: op schooldagen: 9 – 12 u. en 13 – 16 u.: inschrijvingen mogelijk
zondag 12 mei: 10 – 16 u.:  OPEN SCHOOL
 
PRAKTISCHE ZAKEN:
  Kom naar de school om de administratie te vervolledigen.
donderdag 27 juni:  18 – 20 u.
zaterdag 29 juni:  9.30 – 12 u.
1 – 5 juli:  9-12 u. en 13-16 u.
19 – 23 augustus:  9-12 u. en 13-16 u.
26 – 30 augustus:  9-12 u. en 13-16 u.

 

Algemene richtlijnen

Minderjarigen kunnen enkel ingeschreven worden indien ze vergezeld zijn van een ouder of voogd.
De identiteitskaart of Kids-ID van de leerling meebrengen.
Leerlingen die inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad brengen ook het getuigschrift van het basisonderwijs, het eindrapport van vorig schooljaar en een eventuele zorgfiche (Basofiche) mee.
Leerlingen die inschrijven voor andere jaren worden verzocht het eindrapport van vorig schooljaar (puntenblad en attesten) mee te brengen.
Het is aan te raden tijdig in te schrijven. Reeds verscheidene jaren voeren we een leerlingenstop in wanneer sommige klassen overbevolkt raken.
De capaciteit voor 1A is vastgesteld op 180 leerlingen en voor 1B op 20 leerlingen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.