Info & inschrijvingen

2018-2019

 

Infoavond: dinsdag 20 februari 2018 om 19.30 u.

voorrangsperiode inschrijvingen voor broers en zussen:  5 maart – 16 maart 2018:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

Infonamiddag: zaterdag 17 maart 2018: 14 – 17 u.  (start van de inschrijvingen)

op schooldagen tot en met 29 juni 2018: inschrijvingen:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

Open School: zondag 6 mei 2018:  10 – 16 u.

Zomervakantie: inschrijvingen

28 juni 2018:  17.30 – 19.30 u.

30 juni 2018:  9.30 – 12 u.

2-5 juli 2018:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

16-17 augustus 2018:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

20-24 augustus 2018:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

27-31 augustus 2018:  9 – 12 u. en 13 – 16 u.

 

Algemene richtlijnen

Minderjarigen kunnen enkel ingeschreven worden indien ze vergezeld zijn van een ouder of voogd.

De identiteitskaart of Kids-ID van de leerling meebrengen.

Leerlingen die inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad brengen ook het getuigschrift van het basisonderwijs, het eindrapport van vorig schooljaar en een eventuele zorgfiche (Basofiche) mee.

Leerlingen die inschrijven voor andere jaren worden verzocht het eindrapport van vorig schooljaar (puntenblad en attesten) mee te brengen.

Het is aan te raden tijdig in te schrijven. Reeds verscheidene jaren voeren we een leerlingenstop in wanneer sommige klassen overbevolkt raken.

De capaciteit voor 1A is vastgesteld op 160 leerlingen en voor 1B op 20 leerlingen.

Reageren is niet mogelijk